PERSONVERNERKLÆRING

Eier av denne nettsiden:

Blok Hagedesign v/Kanthi Blok, Rosenbergsgaten 20, 5015 Bergen, telefon: 97069377, e-post: info@blokdesign.no

ORG.NR: 997508734

 

Formålet med innsamling av personopplysninger

Opplysninger som navn, adresse, og annen nødvendig informasjon innhentes i forbindelse med kundeforhold. Disse opplysningene benyttes kun til å håndtere ditt kundeforhold. Opplysningene lagres så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data som er lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil data tas vare på så lenge det er hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuelt videre arbeid/historikk ved behov.


Kunderegister
Kunderegisteret inneholder opplysninger om kundens navn og adresse, og informasjon om hvilke tjenester/produkter kunden har avtale om.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil personopplysninger ikke bli utlevert.


Deling og tredjepartsnettsider
Innhold fra nettsiden vil bli delt på sosiale medier, og lenker vil kunne føre deg fra blokdesign.no til andre nettsteder. Håndtering av data fra eksterne nettsteder og sosiale medier, blir regulert av din avtale med disse.

Innsyn, korrigering og sletting
Du har krav på innsyn i de opplysningene som er registrert om deg i henhold til Personopplysningsloven. Hvis dine opplysninger ikke er riktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dem kan du også kreve dette. Henvend deg da til Blok Hagedesign - info@blokdesign.no


Ansvarlig databehandler

Daglig leder i Blok Hagedesign, Kanthi Blok er ansvarlig for håndtering av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller i forhold til behandling av personopplysninger, og at eventuelle avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Det etterstrebes til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på info@blokdesign.no eller 97069377